Blog door Mondzorg Leusden

Wat te doen bij een klacht?

Uw mening 

Het kan gebeuren dat u niet tevreden bent. Uiteraard willen wij dit samen met u oplossen. U kunt ons hierover telefonisch dan wel via een klachtenformulier benaderen.

Mocht u niet tevreden zijn over de geboden oplossing, dan is er nog de mogelijkheid om uw klacht in te dienen bij de klachtenfunctionaris van de SKGE, waarbij onze praktijk is aangesloten.

Stichting Klachten & Geschillen Eerstelijnszorg
Stichting SKGE
Postbus 8018
5601 KA Eindhoven
www.skge.nl

088-0229100
Telefonisch bereikbaar op maandag tot en met donderdag tussen 9.00 en 17.00

Indien de klacht niet bemiddeld kan worden is er een mogelijkheid om de klacht neer te leggen bij de Stichting Geschilleninstantie Mondzorg (SGIM). Meer informatie hierover via www.geschilleninstantiemondzorg.nl.

Stichting Geschilleninstantie Mondzorg (SGIM)
Postbus 8003
3503 RA Utrecht

030-6868730

Klachtenformulier

Persoonlijke gegevens