Wat te doen bij een klacht?

Uw mening 

Het kan gebeuren dat u niet tevreden bent. Uiteraard willen wij dit samen met u oplossen. U kunt ons hierover telefonisch dan wel via een klachtenformulier benaderen.

Mocht u niet tevreden zijn over de geboden oplossing, dan is er nog de mogelijkheid om uw klacht in te dienen bij de klachtenfunctionaris van de ECKG, waarbij onze praktijk is aangesloten.

Contactgegevens klachtenfunctionaris ECKG
Stichting ECKG
t.a.v. klachtencoördinator mondhygiënisten
Lombokstraat 20
2022 BJ, Haarlem
mondhygienisten@eckg.nl

Brochure + formulier ECKG/NVM-mondhygiënisten >>>

Indien de klacht niet bemiddeld kan worden is er een mogelijkheid om de klacht neer te leggen bij de Stichting Geschilleninstantie Mondzorg (SGIM). Meer informatie hierover via www.geschilleninstantiemondzorg.nl.

Klachtenformulier

Persoonlijke gegevens